Volnost

Anarchisti a odvážlivci, kteří se prohlašují za bojovníky za volný přístup do Zóny, což je vystavuje neustálému konfliktu s armádou, vojenskými stalkery a frakcí Duty. Tito bojovníci za svobodu věří ve sdílení všech informací o Zóně se zbytkem světa a zpochybňují monopol státu a korporací na tajemství a zázraky Zóny.

Na rozdíl od striktní a vysoce disciplinované atmosféry Dluhu mají členové Volnosti mnohem uvolněnější a neformálnější přístup. Jejich velící struktura je velmi volná, hierarchie neformální, dokonce se často navzájem označují „brácho“, přičemž řada členů vykazuje pravidelné užívání alkoholu a marihuany.

Volnost je považována za klan podobně smýšlejících volnomyšlenkářů a nespoutaných osobností, na rozdíl od bývalých vojenských vojáků Dluhu.

Bez ohledu na vše zmíněné výše jsou členové Volnosti schopni v případě potřeby velmi efektivně fungovat jako organizovaná bojová síla.

Styl hry

Hra za člena Volnosti bude o objevování tajemství Zóny, práci s informacemi, spolupráci s vědci a ochraně zázraků Zóny před Dluhem.

Kostým

Ochranné obleky a výstroj členů Volnosti jsou v maskovacím vzoru Flecktarn, případně jiném podobném evropském maskovacím vzoru, který může být například v případě exoskeletonů doplněný oranžovou.

Velitel Volnosti – Viktor „Wang“ Rogoza

Dlouholetý člen Volnosti, který přišel do Zóny už kdysi a přátelil se s někdejším vůdcem Volnosti Chekovem.

Skupina stalkerů kolem Rogozy tehdy přímo k Volnosti nepatřila, ale vždy měla blízko k ideálům a cílům Volnosti a často pro Volnost plnila ty nejtěžší úkoly. V Zóně se traduje, že Rogozovi tehdejší společníci byli schopni dostat na místa v Zóně, kam se kromě nich byl schopen dostat pouze Ghost…

Rogozovova skupina se však časem rozpadla a zbylí členové se nastálo přidali k Volnosti a Viktor sám později i vůdcem Volnosti.

Rogoza je znám jako nekompromisní zastánce přístupu, že Zóna je dar lidstvu, který musíme dokonale poznat, abychom mohli nejlépe těžit z jejích plodů, a toto poznání musí být dostupné každému. Čas od času je ho proto možné zastihnout na Baru nad sklenicí vodky a vodní dýmkou, jak debatuje o podstatě Zóny.